KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 • EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından; hizmet alan sizlerden:
 • İsim-Soy isim, T.C Kimlik numarası şeklinde Kimlik verisi,
 • Adres, Telefon numarası ve e-posta adresi şeklinde İletişim verisi,
 • Sipariş bilgisi, talep bilgisi şeklinde müşteri işlem verisi,
 • İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri şeklinde işlem güvenliği verisi,
 • Çerez kayıtları şeklinde pazarlama bilgisi toplanabilmektedir.

 • Toplanan kişisel veriler;

- Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi,

- Yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi yükümlülüklerine uymak,

- Satış hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi amacıyla iletişim kurmak, kimlik doğrulamak,

- Satış sonrası satın alınan hizmetin sizlere ulaşmasını sağlamak,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

- Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesini sağlamak

- Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

- Sözleşme süreçlerin yürütülmesini sağlamak,

- Erişim yetkilerinin yürütülmesini sağlamak,

- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Anlaşmalı olduğumuz veri sorumlusu sıfatı taşıyan kargo firmalarıyla,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,

- İlgili mevzuatı gereği talep halinde idari merciler ve yasal mercilere,

- Mevzuat gereği anlaşmalı olduğumuz veri sorumlusu sıfatı taşıyan SMMM’ye 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Yukarıda sayılan kişisel veriler; tarafınızın EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. sitesi www.emreoptik.com.tr üzerinden giriş ve üyelik yapılması neticesinde yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır. Toplanan bu veriler; server sistemlerine ve e-fatura sistemine işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak; Yeni Mah. Atatürk Bulv. No:92/D Didim / AYDIN 09270 TÜRKİYE adresinde bulunan EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. sitesi www.emreoptik.com.tr ‘den alınan başvuru formunu [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 • EMRE DİDİM OPTİK VE LENS MALZ. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Emre Didim Optik ve Lens Malzemeleri İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.

Telefonu: 00902568138361

Mersis No: 1683762126332178

Vergi Dairesi: Didim

Vergi Numarası: 3340505685

Adresi: Yeni Mah. Atatürk Bulv. No:92/D Didim / AYDIN 09270 TÜRKİYE

Mail: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Kullanımı metnimizi inceleyebilirsiniz.